svenfrdeesth
Menu

All taxiverksamhet har för närvarande upphört.
Vi tillhandahåller bud- och godstransporter på helgrfria vardagar mellan kl. 08.00-16.00.
Ring 0120-101 06 för information och bokning!

Hyr släpkärra

Just nu! Höstkampanj t.o.m 31/10 med 20 % rabatt på ordinarie prislista (se nedan).
Vi har alla typer av släpkärror till uthyrning, kontakta oss för mer information tel: 0120-101 06

Hyr

Hyr släpkärra

Prislista

1 tim  1-4 tim
 1 dygn  1 helg Reg. nr
Enkelt släp   YBY 766
 95:-  145:-  195:-  395:-  
         
Lågt släp    YCF 635
 125:-  160:-  250:-  450:-  
         
Gallersläp    MXS 602
 145:-  185:-  275:-  475:-  
         
Flyttsläp litet / 7,3 m3    EGN 405
 225:-  275:-  345:-  625:-  
         
Flyttsläp stort / 15,3 m3  EPA 117 + MNY480
 295:-  375:-  550:-  895:-  
         

 

Hyresvillkor

Priser
Se bifogad, separat prislista.

Bokning
Vid bokningstillfället måste hyresgivaren kunna vissa upp giltig legitimation, föraren måste inneha giltigt körkort.

Betalning
Betalning kan ske kontant, med kreditkort eller mot faktura 10 dagar. Vid faktura 10 dagar så tillkommer en faktureringsavgift på 30 kronor.

Försäkring
Samtliga släpvagnar är helförsäkrade i Länsförsäkringar/Östgöta Brandstodsbolag. Hyrestagarens självrisk gentemot Hyresgivaren är per skada 1500 kronor, för övriga försäkringsdelar se bifogade försäkringsvillkor. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

Utrustningens brukande
Förhyrd utrustning får brukas endast av Hyrestagaren för dennes räkning. För brukande utom Norden krävs Hyresgivarens medgivande. Hyrestagaren ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Hyrestagaren svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt. Hyrestagaren svarar för att föraren har giltigt körkort och att detta körkort medger dragande av hyrt släp. Gällande regler finns att kontrollera på: https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx

Utrustningens skötsel
Hyrestagaren skall väl vårda utrustningen. Hyrestagaren svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Besiktning
Hyresgivaren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

Återställande av förhyrd utrustning
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan Hyresgivarens medgivande äger Hyresgivaren rätt att debitera ordinarie hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för Hyresgivarens skada.

Reservation m.m
Hyresgivaren reserverar sig för ev. händelser som ligger utanför hans kontroll som t.ex försäkringsbolagets villkor eller tolkning samt force majeure eller liknande händelser.

För att kontrollera vilka släp du får framföra med din körkortsbehörighet och bil,
besök Transportstyrelsen's Släpvagnskalkylator <<

Besökare

Idag 23

Igår 20

Vecka 69

Månad 539

Alla 25642

Annonser

Logga in